Informacje dla Rodziców

Terminy zebrań w roku szkolnym 2013/2014

4 IX 2013 r.    - zebrania ogólne

23 X 2013 r.   - zebrania ogólne i spotkania indywidualne

18 XII 2013 r. - zebrania ogólne (informacja o ewentualnych przewidywanych ocenach niedostatecznych na I półrocze)

29 I 2014 r.    - zebrania ogólne - wywiadówki po I półroczu

12 III 2014 r.  - zebrania ogólne klas III LO (informacja o ewentualnych przewidywanych na koniec roku ocenach niedostatecznych w klasach maturalnych)                                                        

                   - spotkania indywidualne dla pozostałych klas

16 IV 2014 r. - zebrania ogólne klas III LO (informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych)

21 V 2014 r.  - zebrania ogólne (informacja o ewentualnych przewidywanych na koniec roku ocenach niedostatecznych)

18 VI 2014 r.  - zebrania ogólne (informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych)