Informacje dla Rodziców

Terminy zebrań w roku szkolnym 2014/2015

3 IX 2014 r.    - zebrania ogólne

19 XI 2014 r.   - zebrania ogólne i spotkania indywidualne)

28 I 2015 r.    - zebrania ogólne - wywiadówki po I półroczu

15 IV 2015 r. - zebrania ogólne  (dla klas III LO informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych)

17 VI 2015 r.  - zebrania ogólne (informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych)