librus

Wszystkie informacje na temat tegorocznej rekrutacji, zasad naboru, punktacji, oferty poszczególnych szkół i terminów można znaleźć na stronie Omikron.

Przypominamy, że w obecnym roku szkolnym dostarczenie papierowej wersji wniosku obowiązuje wszystkich kandydatów. Wniosek należy wypełnić na stronie Omikron, następnie wydrukować i dostarczyć tylko do szkoły pierwszego wyboru.

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy utworzenie następujących klas:


Klasa ekonomiczno-społeczna
Klasa fotograficzno-filmowa
Klasa biologiczna z promocją zdrowia
Klasa sportowo-turystyczna
Klasa proobywatelska
Dobór przedmiotów rozszerzonych (*)
ekonomiczna k
 • Klasa przygotuje cię do prowadzenia własnej firmy, umożliwi osiągnięcie sukcesu w marketingu i biznesie
 • Propozycja dla osób kreatywnych, dla których wiedza o procesach ekonomicznych stanie się kluczem do własnego sukcesu
 • Współpraca z Uniwersytetym Ekonomicznym, udział w projekcie Lekcje Ekonomii dla Młodzieży
 • Przedmioty rozszerzone niezależnie od wyboru klasy
 • Języki obce w grupach międzyodzialowych, do wyboru - niemiecki, hiszpański, włoski

fotograficzna k
 • Klasa dla przyszłych fotografów, filmowców, dziennikarzy i wszelkich humanistów
 • Propozycja dla osób twórczych, wrażliwych na piękno, chcących zmieniać świat
 • Posiadamy nowoczesne, profesjonalnnie wyposażone studio fotograficzne
 • Fotografujemy, filmujemy, nagrywamy, tworzymy
 • Przedmioty rozszerzone niezależnie od wyboru klasy
 • Języki obce w grupach międzyoddziałowych, do wyboru – niemiecki, hiszpański, włoski (francuski) 
biologiczna k
 • Klasa dla przyszłych fizjoterapeutów, ratowników medycznych, pielęgniarek, dietetyków,wizażystów i kosmetyczek
 • Propozycja dla osób zainteresowanych zasadami i propagowaniem zdrowego stylu życia i odżywiania
 • Warsztaty tematyczne organizowane przy udziale uczelni wyższych
 • Przedmioty rozszerzone niezależnie od wyboru klasy (również chemia)
 • Języki obce w grupach międzyoddziałowych, do wyboru – niemiecki, hiszpański, włoski (francuski) 
sportowa k
 • Klasa dla przyszłych mistrzów sportu w zakresie piłki siatkowej (i nie tylko).
 • System treningów prowadzony przez wykwalifikowanych trenerów we współpracy z klubami sportowymi i pod opieką psychologa sportu.
 • Zajęcia w wymiarze 10 godzin tygodniowo.
 • Liczne sukcesy klasy - na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim
 • Mistrz Małopolski w siatkówce 2016r
 • Przedmioty rozszerzone niezależnie od wyboru klasy
 • Języki obce w grupach międzyoddziałowych, do wyboru – niemiecki, hiszpański, włoski (francuski)
proobywatelska k
 • Propozycja dla ludzi wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka i środowiska lokalnego, dla przyszłych polityków, społeczników
 • Klasa kształtuje kopmetencje społeczne, przygotowuje do życia publicznego
 • Realizacja projektu Uczeń - Obywatel, współpraca z Radą Miasta Krakowa, wolontariat
 • Dla chętnych -  bezpłatne kursy pierwszej pomocy
 • Przedmioty rozszerzone niezależnie od wyboru klasy
 • Języki obce w grupach międzyoddziałowych, do wyboru – niemiecki, hiszpański, włoski (francuski) 
* Ponieważ jesteśmy szkołą przyjazną i otwartą na indywidualne potrzeby uczniów, w każdej klasie dajemy możliwość innego doboru przedmiotów rozszerzonych, zgodnie z deklaracją składaną podczas rekrutacji. Kandydaci mogą wybrać: 
2 spośród przedmiotów:
język polski, język angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie
1 spośród przedmiotów:
biologia, historia, geografia
Proponujemy szeroką gamę przedmiotów uzupełniających: elementy wiedzy 
o gospodarce światowej, edukacja filmowa, podstawy socjoterapii, promocja zdrowia, dietetyka, podstawy marketingu, historia i sztuka Krakowa.