librus
Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń
L.p. Nazwa podmiotu z którym została zawarta umowa Zakres wynajmu, dzierżawy, użyczenia 1) Czas trwania umowy Określenie sposobu udostępnienia 2) Udostępniona powierzchnia w m2 Stawka3) Stawka za godzinę4) (brutto) Opłata miesięczna zł/m-c (brutto) Rodzaj umowy5) Uwagi
Czynszu zł/m2 (brutto) Media zł/m2 (brutto)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Fundacja Rideton sale lekcyjne 01.09.2016 - 31.08.2019 średnio 5 zjazdów w m-cu 738.8 4,600.00 zł najem najem dotyczy sobót i niedziel. Najem sal na okres przeprowadzenia egzaminów I i VI: 1 326 zł. W wakacje czynsz wynosi 1 380,99 zł miesięcznie
2. Aon Hewitt Sp. z o.o. sala gimnastyczna 27.09.2016 - 26.09.2019 1 x w tygodniu 266.56 50.00 zł najem opłata miesięczna zmienna.
3. Małopolskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Higienistek Środowiskowych Medycyny Szkolnej gabinet pomocy przedlekarskiej 01.09.2017 - 31.08.2018 3 x w tygodniu 14.24 użyczenie nieodpłatnie
4. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Grzegórzki Go! " sala gimnastyczna 05.10.2016 - 04.10.2019 2 x w tygodniu 266.56 50.00 zł najem opłata miesięczna zmienna. W miesiącach V-IX czynsz wynosi:20,00
5. Stroer Polska Sp. z o.o. powierzchnia pod reklamę 01.07.2016 - 30.06.2019 codziennie 0.0576 199.99 zł najem płatność kwartalnie 599,97
6. Tadeusz Kłosowski Firma Produkcyjno-Handlowa Tadex najem pomieszczeń kuchennych i powowierzcni pod prowadzenie sklepiku 01.07.2016 - 30.06.2019 5 x w tygodniu 41.42 600.00 zł najem catering i sklepik, w miesiącach wakacyjnych czynsz wynosi 50,00
Uwaga: stawki zawierają opłatę za media
1) sale lekcyjne, pracownie, sala gimnastyczna, korytarz szkolny, boisko, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie w przyziemiu, miejsce parkingowe itd.
2) ile dni w tygodniu lub ile godzin w tygodniu
3) przy udostępnianiu na stałe
4) przy udostępnianiu na godziny
5) najem, dzierżawa czy użyczenie