librus

Sprawozdanie z wykonania Uchwały nr LXXXIV/551/93 Rady Miasta Krakowa za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020

L.p. Przedszkole, szkoła, placówka oświatowa Nazwa podmiotu wynajmującego, dzieżawiącego, użytkującego Zakres wynajmu, dzierżawy, użyczenia  Czas trwania umowy Udostępniona  powierzchnia          w m2 Osiągnięty dochód bądź strata Umowy uwzględniają wymogi uchwały (TAK/NIE)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 XXIV Liceum Ogólnokształcace Ströer powiwrzchnia gruntu pod tablicę relkamową 01.09.2019-31.08.2022 0,0576 975,56   TAK
2 XXIV Liceum Ogólnokształcace Stowatszyszenie Kultury Fizycznej "Grzegórzki GO" sala gimnastyczna 07.10.2019-06.10.2022 266,56 1 524,40   TAK
3 XXIV Liceum Ogólnokształcace Fundacja Rideton sale lekcyjne (sobota, niedziela) 02.01.2020-31.08.2023 1056,27 35790,22   TAK
4 XXIV Liceum Ogólnokształcace Tadeusz Kłosowski Firma Produkcyjno-Handlowa"TADEX" w spadku  część kuchni oraz pow. pod sklepik 03.01.2020 -31.01.2020  41,42 487,80 TAK
5 XXIV Liceum Ogólnokształcace Wojciech Kłosowski Firma Produkcyjno-Handlowa"TADEX"  część kuchni oraz pow. pod sklepik 01.02.2020-31.08.2023 41,42 2 439,00 TAK
6 XXIV Liceum Ogólnokształcace Małopolskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Higienistek Środowiskowych Medycyny Szkolnej  gabinet pomocy przedlekarskiej- prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami szkoły 01.09.2019-31.08.2020 14,24 0,00 umowa nieodpłatnego użyczenia