librus
bezpieczna szkoła
W roku szkolnym 2004/2005 Gimnazjum nr 5 w Krakowie przystąpiło do Projektu prowadzonego przez Komendę Wojewódzką Policji zatytułowanego ”Bezpieczne Gimnazjum”. Parę lat później do Projektu przystąpiło również XXIV LO.
Celem tego projektu była promocja i kształtowanie bezpieczeństwa oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów na wielu płaszczyznach.
Podjęto współpracę z wieloma instytucjami i grupami, przeprowadzono ankiety (uczniowie, rodzice, nauczyciele), na podstawie których wyznaczono różne zadania w celu poprawy bezpieczeństwa w samej szkole, w jej okolicy oraz w drodze do/ze szkoły.
Kilkukrotnie nasze gimnazjum i liceum otrzymało certyfikat szkoły promującej bezpieczeństwo wydawany przez Wojewódzką Komendę Policji w Krakowie.
Obecnie szkoła należy do Liderów Projektu.
Aby zapewnić bezpieczeństwo naszym uczniom podjęliśmy szereg działań .
Należą do nich między innymi:
- stała współpraca z Policją i Strażą Miejską
- założenie pasów bezpieczeństwa na schodach w szkole
- monitoring
- remont sali gimnastycznej
- utworzenie regulaminu dotyczącego zasad postępowania z uczniami palącymi na terenie szkoły
- prowadzenie zajęć profilaktycznych dla młodzieży
- zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych, zbiórce żywności i innych
- udział uczniów w zajęciach dodatkowych, wykładach z różnych dziedzin
- udział Rady Pedagogicznej w szkoleniach dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa
- współpraca z Partnerami Szkoły, do których należy szereg instytucji wspierających szkołę w działaniach zwiększających bezpieczeństwo. Są to między innymi: Policja, Straż Miejska, Rada Rodziców, Rada Uczniowska, Rada Dzielnicy II Grzegórzki, Biblioteki publiczne z okolicy szkoły, Parafia Miłosierdzia Bożego na Osiedlu Oficerskim, MDK Dom Harcerza.
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy, pedagog naszej szkoły codziennie podejmują starania, by młodzież czuła się u nas bezpiecznie. Każda sprawa, z którą uczniowie zwracają się do wychowawcy, pedagoga, innego nauczyciela, jest starannie rozpatrywana i wspólnie szukamy możliwości rozwiązania każdego problemu. Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną.
Rejestr certyfikatów dla szkół, które są w projekcie orez Regulamin Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa można znaleźć na stronie: Komendy wojewódzkiej Policji